سرفصل های کتاب

 1. درس اوّل: منادا حروف ندایی که قبل از اسم و حروف ندایی که بعد از اسم می آید – تعریف منادا
 2. درس دوم: تقسیم بندی های اسم - راه های شناخت اسم
  - ویژگی های اسم: «شمار، اسم معرفه (شناس)، اسم نکره (ناشناس)، اسم عام و خاص، اسم از نظر ساخت (اسم ساده، اسم غیر ساده)»
  - علامت های جمع، اسم معنی، جمع مکسّر
 3. درس سوم: موصوف و صفت – مضاف و مضاف الیه - راه های شناخت صفت و مضاف و مضاف الیه و ساخت صفت
  - انواع صفت: صفت برتر (تفضیلی)، صفت برترین (عالی)، صفت های پیشین و پسین
 4. درس چهارم: متمّم و تشدید - جمله و انواع آن: جمله‌ی کامل، جمله‌ی ناقص، عبارت ناقص
  - نهاد و گزاره، نهاد جدا و پیوسته، روش تشخیص نهاد در جمله، مسند، مفعول، حرف اضافه و انواع آن، متمّم، حرف ربط
 5. درس پنجم: انواع جمله - جمله‌ی خبری، امری، عاطفی
  - جمله از نظر ساخت (جمله‌ی ساده، جمله‌ی مرکّب)
  - شبه جمله و تقسیم بندی های آن، روش تشخیص تعداد جمله
 6. درس ششم: قید - ساده ترین راه تشخیص قید درجمله، انواع قید
 1. درس هفتم: ضمیر - انواع ضمیر: ضمیر شخصی، ضمیر اشاره، ضمیر مشترک، ضمیر پرسشی
 2. درس هشتم: انواع فعل - شناسه، بن فعل (ماضی، مضارع)، انواع فعل، فعل ناگذر و گذرا، فعل های دو وجهی، فعل امر و نهی، مصدر، روش تشخیص فعل های ناگذر و گذرا به مفعول
 3. درس نهم: متشابه (هم آوا) توضیح کلمات متشابه و نمونه هایی از آن ها
 4. درس دهم: هم خانواده کلمات هم خانواده و انواع آن، آشنایی با بعضی از کلمات هم خانواده
 5. درس یازدهم: مترادف (هم معنی) تعریف کلمات مترادف (هم معنی)
 6. درس دوازدهم: تضاد (مخالف) - تعریف متضاد (مخالف)
 7. درس سیزدهم: بیت و مصراع – قافیه و ردیف - تعریف بیت و مصراع، تعریف قافیه و ردیف
 8. درس چهاردهم: قالب های مهمّ شعر - تعریف قالب شعری
  - قالب های مهمّ شعر: «قطعه، قصیده، مثنوی (دوگانی)، غزل، چهارپاره (دوبیتی نو، معاصر)، دوبیتی ،رباعی، شعر نو»
  - تعریف تخلّص
 1. درس پانزدهم: آرایه های ادبی - آرایه های ادبی: تشبیه، تضاد، مراعات النّظیر، سجع، جان بخشی به اشیا، اغراق (مبالغه)، تلمیح، تضمین، کنایه، ضرب المثل
 2. درس شانزدهم: نثر قدیم و نثر جدید، بازگردانی، بازنویسی - تعریف نثر، تعریف بازگردانی و بازنویسی
  - کلمات عربی و غیر عربی و معادل آن در زبان فارسی، توصیف
 3. درس هفدهم: علایم نگارشی - توضیح علایم نگارشی مانند «نقطه، ویرگول، دو نقطه، علامت سؤال، علامت تعجّب (خطاب)، گیومه، نقطه ویرگول، خطّ ‌ فاصله، سه نقطه، پرانتز، ممیّز، ستاره، قلّاب، پیکان یا فلش، ایضاً، آکلاد (دو ابرو)
 4. درس هجدهم: برخی مهارت های نگارش چند اصل در نگارش، خلاصه نویسی، نگارش علمی و نگارش ادبی، عوامل مهم در نوشته‌های ادبی
 5. درس نوزدهم: بیاموزیم ها بند، درست بنویسیم، جملات دعایی و علامت اختصار، جمع نبستن دوباره‌ی کلمات جمع، زاویه‌ی دید، «ی» میانجی، جمع با «ان»، کلمات دو تلفّظی و کلمات یک تلفّظی، انواع معانی کلمه در جمله، شکل گفتاری و نوشتاری کلمات، استفاده از مثل، ادغام حروف، بعضی پسوندهای فارسی، تفاوت «گذار» و «گزار»، طنزپردازی، شخصیّت مثبت و منفی و ...

برای مشاهده فصل سوم کتاب کلیک کنید!

تجربیّات و افتخارات مؤلّف

- جزء ده نفر برتر در مرحله‌ی کشوری جشنواره‌ی الگوهای تدریس برتر در دروس ریاضی چند پایه
- کسب تشویقی های متعدّد از مدیر کل آموزش و پرورش استان خراسان رضوی و استان یزد
- احراز رتبه‌ی اوّل استان خراسان در جشنواره الگوهای تدریس برتر
- دارای مدرک کارشناسی ارشد رشته‌ی مشاوره و راهنمایی
- دارای مدرک کارشناسی رشته‌ی آموزش ابتدایی
- ۲۸ سال سابقه‌ی رسمی در آموزش و پرورش
- کسب تشویقی از وزارت آموزش و پرورش
- مؤلّف کتاب ادبیّات تیزهوشان
- مدرّس کلاس های تیزهوشان
- عضو سرگروه های آموزشی
دارای تألیفات و مقاله های متعدّد برای آموزش و پرورش و کسب امتیاز از کمیسیون ارزیابی آثار و تألیفات با عنوان:
 • استفاده از فعالیّت های خارج از کتاب در برنامه تدریس دروس علوم
 • طراح سؤالات نوبت دوم پایه‌ی ششم درس فارسی و انشا
 • روش تدریس علوم و ریاضی دوره‌ی ابتدایی
 • کاهش اضطراب دانش آموزان در امتحان
 • تغذیه و بهداشت مدارس
 • واقعه‌ی غدیر خم
 • مدیریت آموزشی

افتخارات

عالیه جنتیان عالیه جنتیان

برای سفارش یا کسب اطّلاعات بیشتر می توانید با شماره تلفن +98 915 108 6843 تماس حاصل فرمایید.